خدمات طراحی و مهندسی

 

خدمات طراخی و مهندسی چترا

تلاش ما در چترا کمک به مشتریان برای طراحی محصولات مورد نظر مشتریان و یا بهبود طرحهای مشتریان در راستای نیازهای آنها میباشد. با توجه به تخصص ما در زمینه طراحی رک ها، کابینت ها و هر گونه جعبه فلزی، طراحی محصولات میتواند از طرف مشتریان ارائه شده و یا از ابتدا در واحد فنی و مهندسی چترا انجام گیرد. همچنین شرکت ما توانایی تولید طرح از طریق مهندسی معکوس را نیز دارا می باشد.

برای رفع هرگونه عدم انطباق و ناسازگاری طرح با قطعات متفاوت محصول ،با بکار گیری دو نرم افزار سالیدورک و کتیا طرحهای سه بعدی محصولت تولید شده و از این طریق در زمان و هزینه های تولید صرفه جویی میشود. چترا توانایی انجام هرگونه پروژه از نمونه سازی تا تولید انبوه را با حفظ سرعت در تحویل و کیفیت در خدمات را دارا می باشد.

توانای ها واحد طراحی و مهندسی :

  • مهندسی معکوس
  • نمونه سازی
  • مدل سازی سه بعدی
  • طراحی دو بعدی و سه بعدی